Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145020 Vuorovaikutteinen johtaminen, 1 op 
Tunniste 1145020  Voimassaolo 17.04.2018 -
Nimi Vuorovaikutteinen johtaminen  Lyhenne Vuorovaikuttein 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Sari-Johanna Karhapää 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelija tuntee johtajuuden eri määritelmät (management vs. leadership) ja vuorovaikutuksen eri ulottuvuudet (interaction vs. communication), ymmärtää mistä elementeistä hyvä johtajuus koostuu sekä osaa analysoida ja kehittää omia johtamistaitojaan.
 
Sisältö 

Opintojakso sisältää videoluentoja ja niihin liittyvää opiskelumateriaalia ja ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä vapaaehtoisesti opisekeltavaa lisämateriaalia.

 
Toteutustavat 

Monimuoto-opetus

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty-hylätty

 
Opettajat 

Sari Johanna Karhapää, sari.karhapaa@uef.fi

 
Ajankohta 

Opintojakso järjestetään lukuvuosittain.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa