Study unit

Show courses/exams
2126144 Media Content Analysis, 5 Cp 
Code 2126144  Validity 01.01.2018 -
Name Media Content Analysis  Abbreviation 2126144 
Credits5 Cp  Date of expiry  
TypeBasic Studies Subject0239 Culture Research, Media Culture 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Finnish Language and Cultural Research (J) 

Teachers
Name
Pertti Kuittinen 

Description
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää analyysin ja kritiikin välisen suhteen
 • kykenee erottelemaan, arvioimaan ja käyttämään mediasisältöjen analyysin keskeisiä kulttuuritieteellisiä välineitä
 • osaa soveltaa opintojaksolla kehittämäänsä medialukutaitoa yksityiskohtaisessa analyysissä
 • osaa yhdistää oppimansa perustelluksi, selkeäksi ja kieliasultaan hyväksi kirjalliseksi esitykseksi
 • on kehittänyt kykyään mediakriittisyyteen

Opintojakson työelämärelevanssisisältö: 

 • puhutun sisällön haltuunotto ja muistiinpanojen tekeminen 
 • itsenäinen tiedonhaku, lähteiden käyttö ja lähdekritiikki 
 • ongelman pohtiminen eri näkökulmista 
 • medialukutaito: kyky analysoida ja arvioida mediasisältöjä 
 • merkityksenanto: kyky ymmärtää ja luoda merkityksiä; merkitysten arviointi 
 • laajojen kokonaisuuksien muodostaminen omaksi tekstiksi, kirjallinen argumentointi 
 • kuormittumisen hallinta: kyky erottaa informaatio disinformaatiosta 
 • itsensä johtaminen ja ajankäytön suunnittelu 
 • perustoimisto-ohjelmien käyttötaidot 
 
Content 

Analyysin ja kritiikin suhde. Kulttuuritieteissä käytetyt sisällön analyyttiset välineet. Mediasisältöjen ja -esitysten analyysin yleiset vaiheet. Kuvan analyysi. Journalistisen tekstin analyysi.

 
Modes of study 

Opintojakson voi suorittaa joko 
1) luentokurssina periodissa 3 (luennot 8 t, itsenäinen työskentely 16 t, oheismateriaali 3 t ja itsenäisesti laadittava harjoitustehtävä 108 t) 
tai 
2) Verkkokurssina periodeissa 1–4 (27 t) ja itsenäisesti laadittava harjoitustehtävä (108 t). Pyydä linkki ja kurssiavain vastuuopettaja Pertti Kuittiselta sähköpostitse (pertti.kuittinen ät uef.fi). 

 
Teaching methods 

1) Luentokurssi
2) Verkkokurssi

 
Study materials 

Oheismateriaali jaetaan ja suositeltava oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen ja verkkokurssin yhteydessä.

 
Evaluation criteria 

Harjoitustehtävän tehtävänannonmukaisuus.

 
Time 

1) Luennot periodilla 3. Viimeisellä luentokerralla jaettavassa tehtävänannossa ilmoitetaan harjoitustehtävän palautuksen määräpäivä (periodilla 4). 
2) Verkkokurssin voi suorittaa periodeilla 1–4 sekä kesäopintoina. 

 
Offering data 

Opintojakso on vapaasti suoritettavissa, joko osana mediakulttuurin ja viestinnän perusopintokokonaisuutta tai osana mediakasvatuksen opintokokonaisuutta. 

 
Campus 

Joensuu

 
Further information 

Opetuskieli suomi

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Registration not started Media Content Analysis  Lecture and exercise course  Pertti Kuittinen 
11.01.22tue 12.00-14.00
18.01.22tue 12.00-14.00
25.01.22tue 12.00-16.00

Future exams
No exams