Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5215219 Yrittäjyyden projektityö, 1-6 op 
Tunniste 5215219  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Yrittäjyyden projektityö  Lyhenne YPT 
Laajuus1-6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet (J,K) 

Opettajat
Nimi
Helen Reijonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- on syventänyt ymmärrystään ja/tai osaamistaan jossakin yrittäjyyteen ja/tai pk-yrityksen toimintaan liittyvässä teemassa

- on kehittänyt valmiuksiaan ja osaamistaan tavoitteellisessa projektimaisessa työskentelyssä

 
Sisältö 

- Opettajan suoritusohjeiden mukaan valitulla yrittäjyyteen ja/tai pk-yritysten toimintaan liittyvällä sisällöllä materiaalia ja/tai mahdollisia tutkimustehtäviä

 

tai

 

- yrittäjyyteen/pk-yrityksen liiketoimintaan liittyvä toimeksianto tai projekti (esim. osallistuminen YUFE Challenge Teamiin tai Demola-projektiin), josta keskusteltu etukäteen yhdessä opettajan kanssa

 

tai

 

- pk-yrityksessä suoritettu tai muuten yrittäjyyteen liittyvä harjoittelu, jonka osaamistavoitteet on sovittu etukäteen yhdessä opettajan kanssa

 
Suoritustavat 

Kirjallinen oppimistehtävä opettajan antamien suoritusohjeiden mukaan ja/tai osallistuminen tutkimushankkeeseen tai projektin/toimeksiannon toteuttamiseen

 

tai

 

työharjoittelu pk-yrityksessä opettajan antamien suoritusohjeiden mukaan

 
Toteutustavat 

Omatoiminen ja/tai ryhmätyöskentely

 
Oppimateriaalit 

Erikseen ilmoitettava materiaali

 
Arvosteluperusteet 

Yksin ja/tai ryhmässä tehdyt tehtävät/raportit hyväksytty/hylätty

 
Edellytykset 

Opiskelijan on oltava opettajaan yhteydessä etukäteen ja sovittava hänen kanssaan kurssin suorittamisesta

 
Ajankohta 

Jatkuva

 
Tarjontatieto 

Opetus on tarkoitettu kaikille yliopisto-opiskelijoille. Kurssi kuuluu Yrittäjyyden sivuaineopintokokonaisuuteen.

 
Avainsanat 

Yrittäjyys, pk-yritysten toiminta

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opiskelijan on oltava opettajaan yhteydessä etukäteen ja sovittava hänen kanssaan kurssin suorittamisesta.

 

Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoa 5215223 Business Project 1 ja 5215224 Business Project 2.

Opetuksen kieli: suomi / englanti (voi suorittaa myös englannin kielellä)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Yrittäjyyden projektityö  Tehtäväksianto  Helen Reijonen  01.09.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa