Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352710 Atmospheric Physics and Meteorology, 5 op 
Tunniste 3352710  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Atmospheric Physics and Meteorology  Lyhenne APM 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Thomas Kühn 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät perusteet ilmakehän fysikaalisista prosesseista ja meteorologiasta sekä miten he vaikuttavat ilmakehän rakenteeseen eri olosuhteissa. Opiskelija osaa myös soveltaa hankittua tietämystään ongelmien ratkaisemiseen, jotka liittyvät opetettuun sisältöön.

 
Sisältö 

Ilmakehän rakenne ja koostumus, Säteily, Meteorologia, Pilvet, Ilmakehän mallinnus

 
Suoritustavat 

Kirjallinen tentti, laskutehtävät

 
Toteutustavat 

36 h luentoja, 18 h laskentaharjoituksia

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Thomas Kühn

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2021.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa