Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8031006 University Computing Skills, 2 op 
Tunniste 8031006  Voimassaolo 01.04.2018 -
Nimi University Computing Skills  Lyhenne UCS 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Opintopalvelut 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:


1) hyödyntää tietokonetta omien opintojensa tukena
2) ottaa käyttöönsä Itä-Suomen yliopiston erilaisia verkkotyökaluja ja -palveluita
3) hallitsee Moodle verkko-oppimisympäristössä toimimisen
4) tuottaa tekstidokumentin, jossa käytetään tyylejä, sisällysluetteloa, taulukoita, kuvia, kaavioita, viittauksia ja erilaisia ylä- ja alatunnisteita
5) tuottaa taulukkolaskentaohjelmalla yksinkertaisia taulukoita, laskutoimituksia ja osaa hyödyntää ohjelman funktioita ja kaavoja
6) osaa luoda esitysgrafiikan avulla esityksiä

 
Sisältö 

Luennoilla käsitellään Itä-Suomen yliopiston verkkopalveluita, Windows-käyttöjärjestelmää, tekstinkäsittelyn perusteita, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa (Microsoft Word, Excel ja PowerPoint). Luentojen ja harjoitusten avulla opiskelija oppii luomaan taulukoita ja hakemistoja sekä käyttämään eri tyylejä tekstinkäsittelyohjelmassa. Taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelman perusominaisuuksista käsitellään mm. peruskaavat ja funktiot, kaaviot sekä esityksen laatiminen.

 
Suoritustavat 

Opintojakson voi suorittaa:
1) osallistumalla osaamista arvioivaan kokeeseen (Skills Assessment Test)
2) osallistumalla aktiivisesti harjoituksiin ja tekemällä hyväksytysti annetut harjoitukset ja tehtävät
3) suorittamalla hyväksytysti loppukokeen.

Opintojen korvaaminen: Opiskelija voi osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa näyttökokeen avulla osallistumalla ensimmäisessä harjoituksessa järjestettävään osaamista arvioivaan kokeeseen (Skills Assessment Test).

 
Toteutustavat  Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva opiskelu ( verkkoharjoitukset- ja klinikat, oppimistehtävät ja tentti) 
Oppimateriaalit 

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty.

 
Opettajat 

Opintopalveluiden henkilökunta.

 
Edellytykset 

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa opiskelukokemusta Itä-Suomen yliopistosta.

 
Ajankohta 

Pääsääntöisesti syyslukukaudella.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu ainoastaan Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille. Ei vaihto-opiskelijoille.

 
Avainsanat 

Tietokone, Windows, Office 365, Moodle, Office, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, Word, Excel, PowerPoint, tyyli, kaava, funktio, kaavio, taulukko.

 
Kampus 

Joensuun ja Kuopion kampukset

 
Lisätietoja 

Opiskelukielenä englanti. Lisätietoja antaa Sari Tarvainen (sari.tarvainen@uef.fi)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Joensuu University Computing Skills  Harjoitus  Harri Kurki,
Sari Tarvainen 
28.09.20 -13.12.20
Ilmoittautuminen ei alkanut Kuopio University Computing Skills  Harjoitus  Roman Kosarev,
Sari Tarvainen 
28.09.20 -13.12.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa