Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621424 Tietorakenteet ja algoritmit II, 4 op 
Tunniste 3621424  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tietorakenteet ja algoritmit II  Lyhenne TRAII 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija:

  • osaa analysoida myös rekursiivisia algoritmeja sekä kokeellisesti mitata ja ekstrapoloida ohjelmien aikavaativuutta
  • ymmärtää graafien peruskäsitteet, erilaisten graafien ominaisuudet ja graafien käytön tietorakenteina
  • ymmärtää yleisimpien graafialgoritmien toimintaperiaatteen ja osaa laatia sekä analysoida yksinkertaisia graafialgoritmeja
  • tuntee erilaiset algoritmistrategiat ja osaa soveltaa niitä
  • osaa käyttää massamuistia tehokkaasti ja analysoida massamuistia käyttävien algoritmien aikavaativuuden
 
Sisältö 

Algoritmit ja aikavaativuusanalyysi. Graafit, graafialgoritmit ja niiden soveltaminen. Kokeellinen aikavaativuusanalyysi. Massamuistia tehokkaasti käyttävät algoritmit.

 

 
Suoritustavat 

Kurssikuulustelu ja harjoitustehtävät, tai yleinen kuulustelu.

Luennot 26t, harjoituksia 14t, kurssikuulustelu 3t, harjoitustehtävien teko  50t, muu omatoimnen opiskelu 14t.

 
Toteutustavat 

lähiopetus (milloin sallittua), ohjaustunnit         

 
Oppimateriaalit 

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms, 3rd Ed. The MIT Press, 2009. Luentorunko

 
Arvosteluperusteet 

Kurssikuulustelu 50%, arvosteltavat harjoitustehtävät 50%, muut harjoitustehtävät bonus max 10% (läsnäolopakko tämän 10% osalta).

 
Edellytykset 

Tietorakenteet ja algoritmit I

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu (KUOPIO): Tietorakenteet ja algoritmit II  Luento- ja harjoituskurssi  Simo Juvaste  10.01.22 -29.04.22
Ilmoittaudu (JOENSUU): Tietorakenteet ja algoritmit II  Luento- ja harjoituskurssi  Simo Juvaste  10.01.22 -29.04.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa