Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352709 Atmospheric Chemistry, 5 op 
Tunniste 3352709  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Atmospheric Chemistry  Lyhenne ACH 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Siegfried Schobesberger 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ilmakehän koostumuksen ja perusteet siihen vaikuttavista kemiallisista prosesseista sekä erilaisten olosuhteiden vaikutukset ilmakehän koostumukseen. Kurssi sisältää stratosfäärin ja troposfäärin kemian sekä luonnollisten ja ihmisen aiheuttamien lähteiden vaikutukset ilmakehän kemiaan, erityisesti epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden kaasufaasikemia. Opiskelija pystyy myös soveltamaan hankittua osaamistaan ilmakehän kemian ongelmien ratkaisemiseksi.

 
Sisältö 

Ilmakehän koostumus; (foto-) kemiallisten reaktioiden perusteet; stratosfäärinen ja troposfäärinen kemia; oksidi-, otsoni- ja halogeeni-syklit; typen ja rikin yhdisteiden kemia; orgaanisen aineiden kemia; luonnolliset ja ihmisperäiset lähteet; vesifaasin kemia.

 
Suoritustavat 

kirjallinen kuulustelu, laskuharjoitukset

 
Toteutustavat 

36 t luentoja, 18 t laskuharjoitus

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali, kurssikirja: Seinfeld & Pandis: Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change (John Wiley & Sons, 1998/2006/2016)

 
Arvosteluperusteet 

0 - 5

 
Opettajat 

Siegfried Schobesberger

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2022.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa