Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352707 Aerosol Physics I, 5 op 
Tunniste 3352707  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Aerosol Physics I  Lyhenne AP 1 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Annele Virtanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on saavuttaa ymmärrys aerosolifysiikan ilmiöistä, sekä niiden soveltamisesta ja vaikutuksesta aerosolien mittaustekniikoihin.

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään seuraavia ilmiöitä ja niihin liittyviä käytännön mittausteknisiä sovelluksia: Kaasun ominaisuuksia, yksittäisen hiukkasen suora- ja käyräviivainen liike (Newtonin vastusvoima, Stokesin laki), aerosolihiukkasen diffuusio, kokojakaumat Kurssi sisältää laskuharjoituksia ja laboratoriomittauksia.

 
Suoritustavat 

kirjallinen kuulustelu, laskuharjoitukset

 
Toteutustavat 

36 t luentoja, 18 t laskuharjoitus

 
Oppimateriaalit 

Seinfeld & Pandis: Atmospheric Chemistry and Physics (osittain), Hinds: Aerosol Technology: properties, behavior and measurements of airborne particles (osittain), oheismateriaali

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Annele Virtanen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2021.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut K:Aerosol Physics I  Luento- ja harjoituskurssi  Annele Virtanen  07.01.21 -16.04.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa