Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352708 Aerosol Physics II, 5 op 
Tunniste 3352708  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Aerosol Physics II  Lyhenne AP 2 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Kari Lehtinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Aerosolihiukkasten muodostuminen ja kokojakaumia muuttavat prosessit.

 
Sisältö 

Nukleaatio, kondensaatio,  koagulaatio, depositio ja pilvipisaroiden muodostuminen.

 
Suoritustavat 

Luennot, laskuharjoitukset ja kirjallinen kuulustelu.

 
Toteutustavat 

Luennot 40 t, laskuharjoitukset 20 t, itsenäinen opiskelu 60 t.

 
Oppimateriaalit 

Seinfeld and Pandis: Atmospheric Chemistry and Physics, luentomateriaali

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Prof. Kari Lehtinen

 
Edellytykset 

Aerosol Physics I

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2021.  

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Opintojakso voidaan tarvittaessa esimerkiksi

järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut K:Aerosol Physics II  Luento- ja harjoituskurssi  Kari Lehtinen  22.03.21 -16.06.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa