Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3710481 Health Effects of Air Pollutants and Nanomaterials, 6 op 
Tunniste 3710481  Voimassaolo 01.01.2001 -
Nimi Health Effects of Air Pollutants and Nanomaterials  Lyhenne HAPN 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0542 Ympäristötiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristötieteet (K) 

Opettajat
Nimi
Marjut Roponen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva sisä- ja ulkoilman epäpuhtauksien (ml. nanomateriaalit) terveysvaikutuksista. 

Kurssilla keskitytään altistumista määritteleviin tekijöihin, altisteiden ominaisuuksiin ja terveysvaikutusten mekanismeihin. 

 
Sisältö 

Erilaisten päästöjen (kaasut, hiukkaset) tärkeimmät lähteet ja niiden ominaisuudet. Terveysvaikutukset ja niiden päämekanismit. Terveysriskien arviointiin liittyvät tekijät. Ajantasainen kuva monitieteisen tutkimusalueen uusimmista havainnoista ja käynnissä olevista projekteista. Alan tutkimustulosten esittämisen, arvioinnin ja keskustelun harjoitteleminen.   

 

 
Suoritustavat 

Luennot ja muu kontaktiopetus 40 t, lopputentti 4 t, ryhmätyö 42 t, seminaari 6 t, omatoiminen opiskelu 70 t 

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali ja muu kurssin aikana jaettava materiaali

 
Arvosteluperusteet 

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn hyv/hyl, tentti 0-5 

 
Opettajat 

Marjut Roponen, Kati Huttunen, Pasi Jalava.

 
Ajankohta 

Pariton syksy

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille 

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli: englanti

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Health Effects of Air Pollutants and Nanomaterials  Yleinen tentti  Marjut Roponen 
25.08.20ti 14.00-16.00