Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5215218 SLUSH - Start-upeista, kasvusta, innovatiivisuudesta, 2 op 
Tunniste 5215218  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi SLUSH - Start-upeista, kasvusta, innovatiivisuudesta  Lyhenne SLUSH 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J) 

Opettajat
Nimi
Helen Reijonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää uusien, nopeaa kasvua hakevien, innovatiivisten yritysten toiminnan ajureita ja haasteita

- osaa arvioida startupien kasvun ja toiminnan edellytyksiä esim. rahoituksen, markkinoinnin, verkostoitumisen ja innovaation kaupallistamisen näkökulmista

- on kehittänyt valmiuksiaan verkostoitua erilaisten yhteistyötahojen kanssa

 
Sisältö 

- Startup-yritysten erityispiirteet, toimintaympäristö ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet

- Startup-yritysten kasvun ja toiminnan edellytykset esim. rahoituksen, markkinoinnin, verkostoitumisen ja innovaation kaupallistamisen näkökulmista

 
Suoritustavat 

Osallistuminen Slush-tapahtumaan (osallistuminen tapahtuu omatoimisesti esim. hakemalla vapaaehtoiseksi), oppimistehtävässä tarkasteltavan case-yrityksen valinta ja oppimispäiväkirjan laadinta

Omatoiminen työskentely

Oppimistehtävät

 

Kokonaistuntimäärä 54 t

 
Toteutustavat 

Osallistuminen Slush-tapahtumaan (osallistuminen tapahtuu omatoimisesti esim. hakemalla vapaaehtoiseksi)

Tutustuminen oppimateriaaliin

Omatoiminen työskentely

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali

 
Arvosteluperusteet 

Osallistuminen Slush-tapahtumaan ja oppimispäiväkirja hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty

 
Edellytykset 

Omatoimisesti järjestetty osallistuminen Slush-tapahtumaan

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Opetus on tarkoitettu kaikille yliopisto-opiskelijoille. Kurssi kuuluu Yrittäjyyden sivuaineopintokokonaisuuteen.

 
Avainsanat 

Startup-yritykset, kasvu, rahoitus, markkinointi, verkostoituminen, innovaatioiden kaupallistaminen

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Kurssi on mahdollista suorittaa ainoastaan osallistumalla SLUSH-tapahtumaan. Osallistuminen on järjestettävä omatoimisesti esim. hakeutumalla vapaaehtoiseksi.

Opetuksen kieli: suomi / englanti (kurssi on mahdollista suorittaa myös englannin kielellä)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt SLUSH - Start-upeista, kasvusta, innovatiivisuudesta  Luento- ja harjoituskurssi  Helen Reijonen  01.09.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa