Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621415 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät, 5 op 
Tunniste 3621415  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät  Lyhenne HSJ 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • ymmärtää  järjestelmän samanaikaisuuden aiheuttamat haasteet järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa
  • ymmärtää paikallisen ja hajautetun järjestelmän erot toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa;
  • ymmärtää  hajautetun järjestelmän kommunikaation kerrostetun mallin ja eri kerrosten roolit
  • tuntee  tärkeimmät hajautetun järjestelmän pohjana olevat mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit)
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen samanaikaisen ja hajautetun järjestelmän
  • osaa koordinoida samanaikaisten suoritussäikeiden keskinäisen kommunikaation ja pääsyn yhteisiin resursseihin jollakin yleisesti käytetyllä ohjelmointialustalla.
 
Sisältö 

Hajautetun järjestelmän peruskäsitteet ja haasteet. Hajautetun järjestelmän mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit). Kommunikaatio ja kommunikaatioprotokollat hajautetuissa järjestelmissä. Hajautetun järjestelmän tietoturva. Samanaikaisuuden peruskäsitteet ja haasteet. Säikeiden koordinointi ja säikeiden välinen kommunikaatio.

 
Suoritustavat 

Kurssikuulustelu ja harjoitustehtävät, tai yleinen kuulustelu.

Luennot 32t, harjoituksia 16t, kurssikuulustelu 3t, harjoitustehtävien teko  64t, muu omatoimnen opiskelu 18t.

 
Toteutustavat 

lähiopetus

 
Oppimateriaalit 

Luentorunko. Coulouris, Dollimore, Kindberg, Blair: Distributed Systems, Concepts and Design                                  

 
Arvosteluperusteet 

Lähiopetuksessa (kurssikuulustelun tekijän henkilöllisyys todetaan): Kurssikuulustelu 70%, viikkokysymykset 10%, harjoitustehtävät 20% (läsnäolo vaaditaan). Etäopetuksessa (kurssikuulustelun tekijä jää arvoitukseksi): Kurssikuulustelu 40%, viikkokysymykset 20%, harjoitustehtävät 40% (läsnäolo vaaditaan).

 
Edellytykset 

Olio-ohjelmointi

 
Ajankohta 

kevät / 4. periodi

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu (KUOPIO): Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät  Luento- ja harjoituskurssi  Simo Juvaste  14.03.22 -17.06.22
Ilmoittaudu (JOENSUU): Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät  Luento- ja harjoituskurssi  Simo Juvaste  14.03.22 -17.06.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa