Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I, 5 op 
Tunniste 3621414  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tietorakenteet ja algoritmit I  Lyhenne TRAI 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija:

  • ymmärtää algoritmien merkityksen ja osaa analysoida yksinkertaisten algoritmien aikavaativuuden kertaluokan
  • osaa perustellusti valita oikean tietorakenteen (abstraktin tietotyypin) kuhunkin käyttötarkoitukseen ja käyttää sitä tehokkaasti
  • osaa käyttää ohjelmointikielensä vakiokirjaston tietorakenteita oikein ja tehokkaasti
  • tuntee yleisimmät tietorakenteet ja tietää miten ne voidaan toteuttaa
  • osaa suunnitella ja toteuttaa algoritmin yksinkertaiseen ongelmaan
  • tuntee rekursion periaatteen ja osaa toteuttaa rekursiivisen algoritmin
 
Sisältö 

Algoritmit ja aikavaativuusanalyysi. Abstraktit tietotyypit. Tietorakenteiden toteuttaminen. Haku- ja lajittelualgoritmit. Rekursiiviset algoritmitoteutukset.      

 
Suoritustavat 

Kurssikuulustelu ja harjoitustehtävät, tai yleinen kuulustelu.

Luennot 32t, harjoituksia 16t, kurssikuulustelu 3t, harjoitustehtävien teko  64t, muu omatoimnen opiskelu 18t.

 
Toteutustavat 

lähiopetus (milloin sallittua), ohjaustunnit

 
Oppimateriaalit 

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms, 3rd Ed. The MIT Press, 2009. Luentorunko

 
Arvosteluperusteet 

Kurssikuulustelu 50%, arvosteltavat harjoitustehtävät 50%, muut harjoitustehtävät bonus max 10% (läsnäolopakko tämän 10% osalta).

 
Edellytykset 

Olio-ohjelmointi

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa