Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622224 SPSS-verkkokurssi, 1 op 
Tunniste 3622224  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi SPSS-verkkokurssi  Lyhenne SPSS 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tutustuttaa SPSS-ohjelmistoon tilastollisten analyysien apuvälineenä.

 
Sisältö 

SPSS-ohjelmiston käytön alkeita yksinkertaisten esimerkkien avulla.

 

 
Suoritustavat 

testit verkossa

 
Toteutustavat 

itseopiskelu web-kurssina

 
Oppimateriaalit 

verkkosivut

 
Arvosteluperusteet 

hyväksytty/hylätty

 
Edellytykset 

Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta sekä Tilastolliset mallit ja testaus

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista WebOodissa SPSS-verkkokurssi  Verkkokurssi  Lauri Mehtätalo  01.08.19 -31.07.20
Ei ilmoittautumista WebOodissa SPSS-verkkokurssi  Verkkokurssi  Lauri Mehtätalo  01.08.20 -31.07.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa