Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2124908 Cultural Studies Perspectives on Finnish Culture, 5 op 
Tunniste 2124908  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Cultural Studies Perspectives on Finnish Culture  Lyhenne 2124908 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Olga Davydova-Minguet 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Upon the completion of the course, the student

  • has received general knowledge of Finnish culture
  • is acquainted with cultural studies in Finland
  • is able to report and reflect on what has been learned.
 
Sisältö 

Introduction to the current topics of cultural studies (sociology of art, literature, folklore, anthropology, musicology and gender studies).

 
Suoritustavat 

Lectures and written exercise.

 
Oppimateriaalit 

Materials provided by lecturers.

 
Arvosteluperusteet 

Evaluation is based on the participation activity and written exercises.

 
Opettajat 

Varying lecturers

 
Ajankohta 

Autumn 2018 – Spring 2019.

 
Kampus 

Joensuu.

 
Lisätietoja 

Language of tuition: English

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa