Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
5311934 Kriminologian lukupiiri, 5 op 
Tunniste 5311934  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kriminologian lukupiiri  Lyhenne Kriminologian l 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0315 Rikos- ja prosessioikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mia Kilpeläinen 
Miikka Vuorela 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee kriminologian tutkimusperinteen keskeisimmät henkilöt ja teoriat. Opiskelija ymmärtää klassisen kirjallisuuden vaikutuksen nykypäivän rikosoikeudelliseen järjestelmään ja kriminaalipoliittiseen ajatteluun. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja arvioimaan haastavia rikosoikeudenkäyttöön liittyviä eettisiä ja käytännöllisiä kysymyksiä. 

 
Sisältö 

Kriminologian lukupiirissä perehdytään kriminologian perinteisiin selitysmalleihin klassikkoteosten luennan kautta. Kurssilla käsitellään monipuolisesti kirjallisuutta kriminologian eri vaiheista ja suuntauksista 1700-luvulta nykypäivään. Kukin opiskelija perehtyy yhteen klassikkoteokseen ja laatii siitä alustuksen, jonka pohjalta käydään keskustelua. 

 
Suoritustavat 

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa kevätlukukauden ajan (yhteensä viisi seminaari-istuntoa). Lukupiiri edellyttää läsnäoloa (enintään yhden seminaarikerran poissaolo sallitaan), aktiivista osallistumista keskusteluihin, kirjallisen seminaarityön (10–15 sivua) laatimista ja sen suullista esittämistä. 

 
Oppimateriaalit 

Erikseen sovittavat teokset.   

 
Opettajat 

Mia Kilpeläinen ja Miikka Vuorela

 
Lisätietoja 

Opintojaksolle otetaan 10 opiskelijaa, ilmoittautuminen WebOodissa. 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa