Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311934 Kriminologian lukupiiri, 5 op 
Tunniste 5311934  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kriminologian lukupiiri  Lyhenne Kriminologian l 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0315 Rikos- ja prosessioikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mia Kilpeläinen 
Miikka Vuorela 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa