Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3710472 Air Pollution Practicals, 5 op 
Tunniste 3710472  Voimassaolo 01.01.2001 -
Nimi Air Pollution Practicals  Lyhenne APP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0542 Ympäristötiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristötieteet (K) 

Opettajat
Nimi
Marjut Roponen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kokonaisvaltainen polttoprosessin päästöjen ja hiukkasten toksikologisten ominaisuuksien arviointi ja tulosten tulkinta. Poikkitieteelliseen tutkimukseen liittyvien haasteiden tunnistaminen. Tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin liittyvien periaatteiden ymmärtäminen

 
Sisältö 

Aerosolinäytteenotto polttoprosessista, toksikologisen hiukkasnäytteen kerääminen, soluviljelytekniikat, näytteiden analysointi, tulosten tieteellinen analysointi ja raportointi.

 
Suoritustavat 

Practical exercise/project work, scientific report

 
Toteutustavat 

Luennot 6 h, harjoitustyöt 16 h, seminaari 4 h, itsenäinen työskentely 109 h.
Kaikki kurssin opetustapahtumat ovat pakollisia.

 
Oppimateriaalit 

Harjoitustyöohje, luentokalvot, videot

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Marjut Roponen, Jarkko Tissari

 
Edellytykset 

Suositeltava mutta ei pakollinen aiempi osaaminen HAP, PFK, IIL, ETP, AT

 
Ajankohta 

parillisen vuoden kevät

 
Tarjontatieto 

Ympäristötiede syventävät opinnot

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli englanti 

Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen (KEKE-aines A: Ympäristönsuojelu, luonnonvarojen hallinta, Ilmastonmuutos, ympäristöterveys)  

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Air Pollution Practicals  Luento- ja harjoituskurssi  Marjut Roponen  01.03.21 -19.05.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa