Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621253 Tietokonejärjestelmät, 5 op 
Tunniste 3621253  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tietokonejärjestelmät  Lyhenne TKJ 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija:

  • Tietää tietokoneen toimintaperiaatteen ja rakenteen, keskusyksikön osat, tehtävät ja toiminnot
  • Tunnistaa tietokonelaitteistojen kehityksen pääpiirteissään
  • Tietää käyttöjärjestelmän periaatteen ja toiminnan sekä yleisempien käyttöjärjestelmien kehityssuuntia
  • Tunnistaa erilaisia loppukäyttäjän laitteita ja niiden toimintaa
  • Tietää IT-infrastruktuurin perusteet ja rakenne
 
Sisältö 

Tietojärjestelmien perusteet; keskusyksikön osat, tehtävät ja toiminnat; tietokoneen muisti ja muistinhallinta; käyttöjärjestelmän periaatteet ja toiminta; loppukäyttäjän laiteet; IT-infrastruktuurin perusteet ja rakenne. Syventävä itseopiskeluosuus opintojakson sisältöä laajentavien aihealueiden pohjalta.

 
Suoritustavat 

Video/Verkkoluennot 12t, itsenäinen opiskelu (oppimistehtävät) yksin/pareittain 100 t, harjoitusryhmät 12t, tentti

 
Toteutustavat 

Monimuoto-opetus

 
Oppimateriaalit 

Luentotallenteet, verkkomateriaali Moodlessa ja Internetissä

 
Arvosteluperusteet 

Opintojaksolla on käytössä numeerinen arviointi 0-5. Arvosana määräytyy opintojakson aikana hyväksytysti suoritettujen oppimistehtävien,tentin, sekä bonustehtävien perusteella. Oppimistehtävien osuus arvioinnista 50%, tentin osuus arvioinnista 50%.

 
Edellytykset 

Johdatus tietojenkäsittelyyn

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa