Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn, 5 op 
Tunniste 3621250  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus tietojenkäsittelyyn  Lyhenne JTK 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • tietää miten tietoa esitetään, tallennetaan ja käsitellään tietokoneilla
  • tietää millaisia ongelmia tietojenkäsittelyn keinoin voidaan ratkaista
  • tuntee millaisia asioita tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan ja kehitetään
  • tunnistaa tietojenkäsittelijän vastuun ja riskit
  • tuntee tietojenkäsittelijän erilaisia työkuvia
 
Sisältö 

Informaatio, sen esittäminen ja tallentaminen ja sen käsittelemisen automatisointi.  Ohjelmointi, ohjelmointikielet, ja kuinka niillä luodaan ohjelmia ja ohjelmistoja.  Tiedon mallintaminen, tietokannat, tietoverkot ja kuinka tietoa hallitaan.  Laskennan rajat.  Suunnittelu, design ja älykkäät järjestelmät.  Tietojenkäsittelyn ja tietojenkäsittelijän tehtävät ja vastuut yhteiskunnassa.

 
Suoritustavat 

Tutkinto-opiskelijat: monimuoto-opiskeluverkossa 95 t, luennot 16 t, verkkotehtävät 7 t, harjoitukset 14 t, tentti 4 t.

Sivuaineopiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, jatkuvat oppijat: monimuoto-opiskeluverkossa 95 t, luennot 16 t, verkkotehtävät 7 t, harjoitukset 14 t, tentti 3 t. Kurssin voi opiskella myös osallistumatta kontaktiopetukseen (luennot ja harjoitukset).

 
Toteutustavat 

Verkko-opinnot ja lähiopetus.

 
Oppimateriaalit 

Kurssimateriaali verkossa. Vaihtoehtoisena ja täydentävänä materiaalina kirja/e-kirja Brookshear, Brylow: Computer Science: An Overview.    

 
Arvosteluperusteet 

Tutkinto-opiskelijat: Tehtävät ja harjoitustilaisuudet kurssin aikana 75% (verkkotentit 7%, keskustelualueet 7%, kotitehtävät 35%, harjoitustilaisuudet 25%), tentti 25%. Arvostelu 0-5.

Sivuaineopiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, jatkuvat oppijat: Tehtävät ja kurssin aikana 50% (verkkotentit 7%, keskustelualueet 7%, kotitehtävät 35%), tentti 50%. Arvostelu 0-5.

 
Edellytykset 

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

 
Ajankohta 

Tutkinto-opiskelijat: Lukukauden ensimmäinen jakso syys-lokakuu.

Sivuaineopiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, jatkuvat oppijat: syyslukukausi.

 
Tarjontatieto 

tämä opintojakso on avoin kaikille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa