Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311068 Kriminologian perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311068  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Kriminologian perusopinnot  Lyhenne Kriminologian p 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0315 Rikos- ja prosessioikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mia Kilpeläinen 
Miikka Vuorela 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa