Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5215211 Yrittäjyysviikko, 2 op 
Tunniste 5215211  Voimassaolo 01.01.2016 -
Nimi Yrittäjyysviikko  Lyhenne ENTWEEK 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusedellytyksiä

- osaa tarkastella osaamisen kerryttämistä työelämätaitona ja yrittäjävalmiutena

- osaa arvioida yrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia uravaihtoehtona

- on kehittänyt valmiuksiaan verkostoitua muiden opiskelijoiden, yritysten ja erilaisten asiantuntijoiden kanssa

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu yrittäjyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja yritystoimintaan erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Tarkemmat teemat vaihtuvat vuosittain.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen kurssin aikana järjestettäviin tapahtumiin/aktiviteetteihin (tapahtumien/aktiviteettien muoto, sisältö ja tuntimäärä vaihtelevat vuosittain, mahdollinen pakollinen osallistuminen määritellään vuosittain erikseen)

Omatoiminen työskentely, oppimistehtävä

Kokonaistuntimäärä 54 t

 
Toteutustavat 

Tapahtumat/aktiviteetit

Tutustuminen mahdolliseen oheismateriaaliin

Omatoiminen työskentely

 
Oppimateriaalit 

Mahdollinen materiaali ilmoitetaan vuosittain erikseen.

 
Arvosteluperusteet 

Osallistuminen tapahtumiin/aktiviteetteihin (mahdollinen läsnäolopakko ilmoitetaan vuosittain erikseen) hyv/hyl

Oppimistehtävä hyv/hyl

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Opetus on tarkoitettu kaikille yliopisto-opiskelijoille. Kurssi kuuluu Yrittäjyyden sivuaineopintokokonaisuuteen.

 
Avainsanat 

Yrittäjyys, liiketoiminta

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajata, ks. tarkemmat tiedot weboodista. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa.

Opetuksen kieli: suomi (jotkin luennot voivat olla myös englanniksi)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Yrittäjyysviikko  Luento- ja harjoituskurssi    01.09.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa