Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621329 Liiketoimintakeskeinen data-analytiikka, 4 op 
Tunniste 3621329  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Liiketoimintakeskeinen data-analytiikka  Lyhenne LID 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Osaa tulkita erilaisia liiketoimintamalleja ja ymmärtää erilaisia toiminnan rakenteita kuten dataa, tavoitteita ja mittareita. Ymmärtää, miksi organisaatiot hyödyntävät erilaisia data-analytiikkaan kuuluvia työkaluja tehostamaan toimintaansa ja etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Osaa havainnollistaa esimerkkien avulla, kuinka data-analytiikan avulla saadaan vastauksia liiketoiminnan avainkysymyksiin. Oppii seuraamaan liiketoimintakeskeiseen data-analytiikkaan lukeutuvaa tietoteknistä kehitystä kuten liiketoimintatietohallinnan (Business Intelligence, BI) ja kehittyneen analytiikan (Advanced Analytics, AA) työkalukehitystä sekä tekoäly-ympäristöjen, kuten IBM Watson, ja kognitiivisten sovellusten kehitystä.

 
Sisältö 

Analytiikka kuuluu kaikille ja sen tulee olla helposti lähestyttävää. Liiketoimintakeskeisen data-analytiikan avulla tuotetaan eri toimialoilla toimiville organisaatioille käyttökelpoisia/käytännönläheisiä näkemyksiä. Kurssilla opitaan tulkitsemaan liiketoimintamalleja ja erilaisia toiminnan rakenteita sekä havainnollistamaan, kuinka data-analytiikan avulla saadaan vastauksia liiketoiminnan avainkysymyksiin. Lisäksi kurssi antaa valmiudet seurata liiketoimintakeskeiseen data-analytiikkaan kuuluvaa työkalukehitystä.

 
Suoritustavat 

Lähipäiviin osallistuminen, harjoitusten ja lopputyön tekeminen. Kurssilla ei ole tenttiä.             

 
Toteutustavat 

4 lähipäivää ja itseopiskelua flipped learning -opetusmuodolla.                       

 
Oppimateriaalit 

Materiaalia jaetaan kurssin aikana ja se muodostuu pääasiassa julkisesti saatavissa olevasta aineistosta.

Kurssikirja: Marr Bernard (2016) Key Business Analytics – the 60+ business analysis tools every manger needs to know                               

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa