Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311419 J: Oikeussosiologia ja kriminologia, 5 op 
Tunniste 5311419  Voimassaolo 01.01.2016 - 31.07.2021
Nimi J: Oikeussosiologia ja kriminologia  Lyhenne J: Oikeussosiol 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0404 Lainsäädäntötutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Miikka Vuorela 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa