Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622349 Spatiaalinen tilastotiede, 5 op 
Tunniste 3622349  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Spatiaalinen tilastotiede  Lyhenne SPT 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Johdatus spatiaaliseen tilastotieteeseen. Perehdymme spatiaalisiin mallinnustyökaluihin todennäköisyysmallien kautta ja esittelemme miten näihin perustuvia menetelmiä käytetään geostatistiikassa ja spatiaalisten pistekuvioiden analysoinnissa. Kurssi tarjoaa opiskelijalle spatiaalisten mallien perusteet mallin muotoilusta tosielämän sovelluksiin oikeilla mittausaineistoilla. Opiskelijat oppivat ymmärtämään spatiaalisten aineistojen erityispiirteet mallintamisen näkökulmasta, sekä keskeiset menetelmät spatiaalisten ilmiöiden tutkimisessa. 

 
Sisältö 

Johdatus geostatistiikassa ja spatiaalisten pisteprosessien analyysissä käytettäviin malleihin ja menetelmiin. Todellisiin datoihin perustuvia esimerkkejä ja harjoituksia R- ohjelmalla

 
Suoritustavat 

Luennot (28 t), harjoitukset (14 t), omatoiminen työskentely (93 t). HUOM PAAVO, HARJOITUKSET TIETOKONELUOKKAAN JOSSA ON SMARTBOARD. MERKKAA HARJOITUKSET NIMENNÄ ”LABS” OODIIN

 
Toteutustavat 

Luennot ja harjoitukset Joensuussa.  Kuopion opiskelijat voivat osallistua interaktiivisesti videon, dataprojektorin ja smartboardin välityksellä

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste, joka pohjautuu pääosin oppikirjoihin

  • Illian, Penttinen, Stoyan and Stoyan, 2008: Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns
  • Diggle and Ribeiro, 2007: Model-based geostatistics
 
Arvosteluperusteet 

Arvosana  0-5 perustuu loppukokeeseen ja harjoituksiin, jolloin harjoitusten painoarvo 50%, tai pelkästään loppukokeeseen.  

 
Edellytykset 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2, R-kurssi tai vastaavat tiedot

 
Ajankohta 

Kevät 2021

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille. Soveltuu myös jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tilastomenetelmiä tutkimuksessaan.

 
Lisätietoja 

Opetuskieli: Englanti

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  (JOENSUU): Spatiaalinen tilastotiede  Luento- ja harjoituskurssi  Adil Yazigi  08.03.21 -18.06.21
  (KUOPIO): Spatiaalinen tilastotiede  Luento- ja harjoituskurssi  Adil Yazigi  08.03.21 -18.06.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa