Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622111 Tilastotieteen perusteet englanniksi, 5 op 
Tunniste 3622111  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tilastotieteen perusteet englanniksi  Lyhenne BCS 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMonialaiset opinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää tilastollisen analyysin ja päättelyn perusideat ja hallitsee yksinkertaisimmat analyysimenetelmät. Opiskelijalla on edellytykset omaksua vaativampia tilastotieteen ja datatieteen menetelmiä.

 
Sisältö 

Todennäkösyyslaskennan perusteet. Otantajakaumat. Johdanto estimointiin ja hypoteesien testaukseen. Populaation keskiarvoon (=odotusarvo) ja osuuteen liittyvä päättely. Kaksiulotteisten taulukoiden analyysi. Regressiomenetelmien alkeet (Regressioanalyysi, varianssianalyysi, logistinen regressio ja sekamalli)

 
Suoritustavat 

Tentti

 
Toteutustavat 

Monimuoto-opetus. Luennot (2 h), pienryhmä (16h)                         

 
Oppimateriaalit 

Moore, McCabe and Craig (2012): Introduction to the practice of statistics, 7th edition. Valitut osat luvuista 4-15.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Tilastollisen kuvailun ja otannan perusteet. Opiskelijat joilla ei ole näitä pohjatietoja voivat lukea etukäteen esim. kurssikirjan ensimmäisen osan ”Looking at data”

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Tilastotieteen perusteet englanniksi  Monimuoto-opetus    07.09.20 -14.12.20
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Tilastotieteen perusteet englanniksi  Monimuoto-opetus    08.09.20 -14.12.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Tilastotieteen perusteet englanniksi  Yleinen tentti  Lauri Mehtätalo 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Tilastotieteen perusteet englanniksi  Yleinen tentti  Lauri Mehtätalo 
20.08.20to 12.00-16.00