Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622348 Bayes-päättely 2, 5 op 
Tunniste 3622348  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Bayes-päättely 2  Lyhenne BAY2 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Sisältö 

Bayes päättely koneoppimisessa. Prediktiivinen päättely ja Bayesilaiset luokittelu menetelmät (logistinen ja multinomi regressio). Graafiset mallit ja niiden soveltaminen erilaisiin tilastollisiin mallinnustehtäviin. Posterior -jakauman estimointia deterministisillä menetelmillä

 
Suoritustavat 

Lectures (28 h), exercises (12 h), independent work (93 h)

 
Toteutustavat 

Luentoja (28 h), harjoitukset (12 h), omatoiminen työskentely (93 t)

 
Oppimateriaalit 

Bishop, Machine Learning and Pattern Recognition, 2007, Springer Verlag.

Lisämateriaali: Marin-Robert, Bayesian Core, A Practical Approach to Computational Bayesian Statistics, 2007. Murphy, Machine Learning a Probabilistic Perspective, 2012, The MIT Press.  Geisser, Predictive Inference: An Introduction, 2nd edition, 1993, CRC press.

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana (0-5) perustuu arvioituihin harjoituksiin. Kurssin voi myös suorittaa lopputentillä.

 
Edellytykset 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2, R-kurssi tai vastaavat tiedot, ja Bayes päättely 1.

 
Ajankohta 

Kevät 2021

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille. Osanottajamäärää ei ole rajoitettu. Soveltuu myös jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tilastomenetelmiä tutkimuksessaan

 
Lisätietoja 

Opetus ja materiaali on englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi vastata opintojakson tenttiin ja ratkaista harjoitustehtävät suomeksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa