Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622348 Bayes-päättely 2, 5 op 
Tunniste 3622348  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Bayes-päättely 2  Lyhenne BAY2 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Sisältö 

Bayes päättely koneoppimisessa. Prediktiivinen päättely ja Bayesilaiset luokittelu menetelmät (logistinen ja multinomi regressio). Graafiset mallit ja niiden soveltaminen erillaisiin tilastollisiin mallinnustehtäviin. Posterior -jakauman estimointia deterministisillä menetelmillä. 

 
Suoritustavat 

Harjoitustehtävät

 
Toteutustavat 

Luentoja (28 h), harjoitukset (12 h)

 
Oppimateriaalit 

Bishop, Machine Learning and Pattern Recognition, 2007, Springer Verlag.

Lisämateriaali: Marin-Robert, Bayesian Core, A Practical Approach to Computational Bayesian Statistics, 2007. Murphy, Machine Learning a Probabilistic Perspective, 2012, The MIT Press.  Geisser, Predictive Inference: An Introduction, 2nd edition, 1993, CRC press.

 

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Suositeltavat kurssit ovat johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 & 2 tai vastaavat tiedot ja Bayes päättely 1.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Bayes-päättely 2  Luento- ja harjoituskurssi  Ville Hautamäki  07.01.21 -18.06.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Bayes-päättely 2  Luento- ja harjoituskurssi  Ville Hautamäki  07.01.21 -18.06.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa