Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622347 Bayes-päättely 1, 5 op 
Tunniste 3622347  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Bayes-päättely 1  Lyhenne BAY1 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää Bayes päättelyn perusteet ja pystyy soveltamaan niitä erillaisissa tilastollisen päättelyn tilanteissa.

 
Sisältö 

Ehdolliseen todennäköisyyteen perustuvan Bayes-päättelyn perusperiaatteet, esimerkkejä konjugaattisista jakaumaperheistä ja regressioanalyysistä. Gibbs-otannan sekä Metropolis-Hastings algortimin soveltaminen.

 
Suoritustavat 

Harjoitustehtävät

 
Toteutustavat 

Luentoja (28 h), harjoitukset (12 h)

 
Oppimateriaalit 

Marin-Robert, Bayesian Core, A Practical Approach to Computational Bayesian Statistics, 2007.

Lisämateriaali: Bishop, Machine Learning and Pattern Recognition, 2007, Springer Verlag.  Murphy, Machine Learning a Probabilistic Perspective, 2012, The MIT Press.  Geisser, Predictive Inference: An Introduction, 2 painos, 1993, CRC press.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Suositeltavat kurssit ovat johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 & 2 tai vastaavat tiedot.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Bayes-päättely 1  Luento- ja harjoituskurssi  Ville Hautamäki  26.10.20 -05.02.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Bayes-päättely 1  Luento- ja harjoituskurssi  Ville Hautamäki  26.10.20 -05.02.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa