Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622347 Bayes-päättely 1, 5 op 
Tunniste 3622347  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Bayes-päättely 1  Lyhenne BAY1 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää Bayes päättelyn perusteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisissa tilastollisen päättelyn tilanteissa. Opiskelija oppii formuloimaan omaan sovellukseensa sopivan hierarkisen Bayesiläisen mallin ja onnistuu suorittamaan päättelyn käyttäen omaa aineistoaan.

 
Sisältö 

Ehdolliseen todennäköisyyteen perustuvan Bayes-päättelyn perusperiaatteet, esimerkkejä konjugaattisista jakaumaperheistä ja regressioanalyysistä. Gibbs-otannan sekä Metropolis-Hastings algortimin soveltaminen.

 
Suoritustavat 

Kontaktiopetus sisältää Joensuussa pidettävät luennot ja harjoitukset, mitkä välitetään videon välityksellä Kuopioon. Harjoituksiin sisältyy myös yksi hieman suurempi tehtävä, missä opiskelija käyttää omaa aineistoaan

 
Toteutustavat 

Luentoja (28 h), harjoitukset (12 h), omatoiminen työskentely (93 t)

 
Oppimateriaalit 

Marin-Robert, Bayesian Core, A Practical Approach to Computational Bayesian Statistics, 2007.

Lisämateriaali: Bishop, Machine Learning and Pattern Recognition, 2007, Springer Verlag.  Murphy, Machine Learning a Probabilistic Perspective, 2012, The MIT Press.  Geisser, Predictive Inference: An Introduction, 2 painos, 1993, CRC press.

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana (0-5) perustuu arvioituihin harjoituksiin. Kurssin voi myös suorittaa lopputentillä.

 
Edellytykset 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2, R-kurssi tai vastaavat tiedot

 
Ajankohta 

Syksy 2020

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille. Osanottajamäärää ei ole rajoitettu. Soveltuu myös jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tilastomenetelmiä tutkimuksessaan

 
Lisätietoja 

Opetus ja materiaali on englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi vastata opintojakson tenttiin ja ratkaista harjoitustehtävät suomeksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu (JOENSUU): Bayes-päättely 1  Luento- ja harjoituskurssi  Ville Hautamäki  26.10.20 -29.01.21
Ilmoittaudu (KUOPIO): Bayes-päättely 1  Luento- ja harjoituskurssi  Ville Hautamäki  26.10.20 -29.01.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa