Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3317234 Teknologia matematiikan opiskelun tukena, 2-4 op 
Tunniste 3317234  Voimassaolo 01.05.2015 -
Nimi Teknologia matematiikan opiskelun tukena  Lyhenne Teknologia mate 
Laajuus2-4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0510 Matematiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Fysiikka ja matematiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Antti Viholainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelijat tutustuvat erilaisten matematiikan oppimisen tueksi tarkoitettujen ohjelmistojen ominaisuuksiin ja oppivat hyödyntämään näitä ohjelmistoja havainnollistamisessa ja matemaattisen ongelmanratkaisun tukena.

 
Sisältö 

Johdanto GeoGebran, Texas TI-Nspire CAS:in, Casio ClassPad Managerin ja taulukkolaskentasovellusten perusominaisuuksiin, näiden ohjelmistojen käyttö havainnollistamisessa ja matemaattisessa ongelmanratkaisussa.

 
Suoritustavat 

Kurssin aikana tehtävät palautettavat harjoitukset.

 
Toteutustavat 

Luennot ja harjoitukset 32 h.

 
Oppimateriaalit 

Kurssilla jaettava materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

0-5.

 
Opettajat 

Antti Viholainen

 
Ajankohta 

Luennoidaan joka vuosi periodissa 3.

 
Kampus 

Joensuun kampus

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut J: Teknologia matematiikan opiskelun tukena  Luento- ja harjoituskurssi  Antti Viholainen  07.01.21 -19.03.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa