Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3122239 Johdatus ympäristönmuutoksen biologiaan, 3 op 
Tunniste 3122239  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Johdatus ympäristönmuutoksen biologiaan  Lyhenne Johdatus ympäri 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0420 Biologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Biologia (J) 

Opettajat
Nimi
Jarkko Akkanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saa yleiskuvan ympäristöä muuttavista prosesseista (mm. ilmaston lämpeneminen, kohonnut CO2, kemikalisoituminen, habitaattien tuhoutuminen), niiden vaikutuksista eliöihin sekä eliöiden kyvystä sopeutua ympäristön muutoksiin.

 
Sisältö 

Kurssilla esitellään fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, jotka muuttavat ympäristöä maailmanlaajuisesti, muutosten vaikutuksia kasveihin ja eläimiin sekä eliöiden kykyä sopeutua muutoksiin. Useita luennoitsijoita. Sisältö vaihtelee luennoitsijoiden tutkimusaiheiden mukaan. 

 
Suoritustavat 

Luennot ja tehtävät

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Biologian aineopintoja suorittavat vaihto-opiskelijat ESaF- ja muissa vaihto-ohjelmissa. Monitieteisten ympäristöopintojen sivuainekokonaisuutta suorittavat opiskelijat.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli englanti.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Johdatus ympäristönmuutoksen biologiaan  Luentokurssi  Jarkko Akkanen  16.09.20 -02.12.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa