Study unit

Show courses/exams
AY2220114 Individual Development and Pedagogical Support, 5 Cp 
Code AY2220114  Validity 01.01.2014 -
Name Individual Development and Pedagogical Support  Abbreviation Individual Deve 
Credits5 Cp  Date of expiry  
TypeBasic Studies Subject0143 Special Education 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Aducate, Open University 

Teachers
Name
Marleene Rytioja 

Description
Learning outcomes 

Opiskelija

  • osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
  • tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
  • osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman ajattelunsa tukena
 
Content 

Opintojakso sisältää yksilön kehityksen ja sen havainnoinnin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä

 
Modes of study 

AY2220114a Kirjallisuuden tenttiminen (3 op) 
Kirjallisuustentin (2 t) voi suorittaa joko sähköisenä tenttinä ks.  https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/sahkoinen-tentti/
tai avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä Joensuun tai Kuopion kampuksella erikseen ilmoitettuina, rajattuina ajankohtina. 

AY2220114b Verkkotehtävät (2 op) verkko-oppimisympäristössä (Moodle) rajattuna ajankohtana.

Kirjallisuustentti tulee suorittaa ennen verkkotyöskentelyä! 

 
Study materials 

Tentittävä kirjallisuus:

Metsäpelto R-L. & Feldt T. (toim.) 2010. Meitä on moneksi. PS-kustannus. 357 s

Laine, K. 2005. Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. Otava. 264 s.

Vilén, M. 2009. Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. 43 s. (verkkomateriaali)

 

Verkkotehtävän materiaali:

Kasvatus-lehti 5/2013 Motivaatiotekijät oppimisessa-teemanumero (soveltuvin osin).

Hotulainen, R. & Lappalainen, K. 2011. Pre-School Socio-Emotional Behaviour and its Correlation to Self-Perceptions and Strengths of Young Adults. Emotional and Behavioural Difficulties 16 (4), 365-381.

Friman, H. & Määttä, S., & Salmi, E. 2013. Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja. NMI. (verkkomateriaali)

ADHD-liitto – Lopeta! Lyhytelokuva luokkahuoneen vuorovaikutustilanteesta. (videomateriaali)

 
Evaluation criteria 

Kirjallisuustentti  0-5, verkkotehtävä hyv-hyl

 
Teachers 

Marleene Rytioja

 
Time 

Sähköinen tentti Exam auki 9.9.-20.10.2019 ja 3.2.-29.3.2020 sekä tenttimahdollisuus avoimen yliopiston tentissä avoimen yliopiston tenttipäivänä syys- tai lokakuussa, helmi- tai maaliskuussa. Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät http://www.uef.fi/fi/web/aducate/tentit 
Huom! Tentin kesto on 2 tuntia.

Kirjallisuus tulee suorittaa ennen verkkotehtäviä!

Verkkotehtävät (Moodle) marras-joulukuussa tai huhti-toukokuussa: 11.11.-6.12.2019 tai 24.4. - 15.5.2020.
Verkkotyöskentelyyn ilmoittautuminen koodilla 2220114b (ilman AY-alkua) olevaan yopetustapahtumaan (yliopiston perustutkinto-opetusta)
Ilmoittautuminen noin kuukauden ajan ennen verkkotyöskentelyä.

 

 
Offering data 

Opintojakso sopii opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja
suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, mutta myös yksilön kehityksestä kiinnostuneille. 
Campus 

Joensuu

 
Further information 

Suunnittelija Sari Hakkarainen 
sari.hakkarainen@uef.fi  
puh.0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen   
eija.viiliainen@uef.fi   
puh.  0294457054

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams