Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
AY2220114 Yksilön kehitys ja sen tukeminen, 5 op 
Tunniste AY2220114  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Yksilön kehitys ja sen tukeminen  Lyhenne EPP/YKST 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0143 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Aducate, avoin yliopisto-opetus 

Opettajat
Nimi
Marleene Rytioja 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
  • tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
  • osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman ajattelunsa tukena
 
Sisältö 

Opintojakso sisältää yksilön kehityksen ja sen havainnoinnin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä

 
Suoritustavat 

AY2220114a Kirjallisuuden tenttiminen (3 op) 
Kirjallisuustentin (2 t) voi suorittaa joko sähköisenä tenttinä ks.  https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/sahkoinen-tentti/
tai avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä Joensuun tai Kuopion kampuksella erikseen ilmoitettuina, rajattuina ajankohtina. 
KORONA-VIRUKSEN AIH TILANTEEN VUOKSI SUORITTAMISTAPA OPPIMISTEHTÄVÄT 29.3.2020 MENN.

AY2220114b Verkkotehtävät (2 op) verkko-oppimisympäristössä (Moodle) rajattuna ajankohtana.

Kirjallisuustentti tulee suorittaa ennen verkkotyöskentelyä! 

 
Oppimateriaalit 

Tentittävä kirjallisuus:

Metsäpelto R-L. & Feldt T. (toim.) 2010. Meitä on moneksi. PS-kustannus. 357 s

Laine, K. 2005. Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. Otava. 264 s.

Vilén, M. 2009. Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. 43 s. (verkkomateriaali)

 

Verkkotehtävän materiaali:

Kasvatus-lehti 5/2013 Motivaatiotekijät oppimisessa-teemanumero (soveltuvin osin).

Hotulainen, R. & Lappalainen, K. 2011. Pre-School Socio-Emotional Behaviour and its Correlation to Self-Perceptions and Strengths of Young Adults. Emotional and Behavioural Difficulties 16 (4), 365-381.

Friman, H. & Määttä, S., & Salmi, E. 2013. Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja. NMI. (verkkomateriaali)

ADHD-liitto – Lopeta! Lyhytelokuva luokkahuoneen vuorovaikutustilanteesta. (videomateriaali)

 
Arvosteluperusteet 

Kirjallisuustentti  0-5, verkkotehtävä hyv-hyl

 
Opettajat 

Marleene Rytioja

 
Ajankohta 

Sähköinen tentti Exam auki 9.9.-20.10.2019 ja 3.2.-29.3.2020 sekä tenttimahdollisuus avoimen yliopiston tentissä avoimen yliopiston tenttipäivänä syys- tai lokakuussa, helmi- tai maaliskuussa. Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät http://www.uef.fi/fi/web/aducate/tentit 
Huom! Tentin kesto on 2 tuntia.
OPPISTEHTÄVÄT 29.3.2020 MENNESSÄ

Kirjallisuus tulee suorittaa ennen verkkotehtäviä!

Verkkotehtävät (Moodle) marras-joulukuussa tai huhti-toukokuussa: 11.11.-6.12.2019 tai 24.4. - 15.5.2020.
Verkkotyöskentelyyn ilmoittautuminen koodilla 2220114b (ilman AY-alkua) olevaan yopetustapahtumaan (yliopiston perustutkinto-opetusta)
Ilmoittautuminen noin kuukauden ajan ennen verkkotyöskentelyä.

KESÄOPETUS:
AY2220114a
sähköinen tentti Exam-tenttipalvelussa avoinna 15.6.2020 – 15.7.2020, jos tenttiminen on mahdollista. Jos ei, kevään oppimistehtäväkäytäntö jatkuu.
AY2220114b
10.8. – 30.8.2020 (2220114a suorittaneille). Ilmoittautuminen Weboodissa 3.8. – 7.8.2020.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso sopii opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja
suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, mutta myös yksilön kehityksestä kiinnostuneille. 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Suunnittelija Sari Hakkarainen 
sari.hakkarainen@uef.fi  
puh.0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen   
eija.viiliainen@uef.fi   
puh.  0294457054

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa