Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1132003 Urheiluakatemiaopinnot III, 5 op 
Tunniste 1132003  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Urheiluakatemiaopinnot III  Lyhenne Urheiluakatemia 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Opintopalvelut 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija


• toteuttaa menetyksellisesti kahta uraa koskevia suunnitelmiaan
• osaa hyödyntää akatemian valmennusta ja tukipalveluja omaa kehittymistään parhaiten hyödyttävällä tavalla
• tunnistaa urheilu-uran tuottaman osaamisen ja hyödyt mahdollisille muille ammattiurille
• osaa hyödyntää urheiluverkoston luomia mahdollisuuksia osana opinnäyteprosessia sekä työharjoitteluja
• tunnistaa omat mahdollisuutensa valmistumisen jälkeisessä työelämään sijoittumisessa (ml. urheilu-ura)

 
Sisältö 

• kahden uran tekemiseen liittyvien suunnitelmien (HOPS/HOVS) päivittäminen
• akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
• akatemiaverkosto uraohjauksen tukena
• oman urheilijana kehittymisen arviointi
• akatemiatoiminnan arviointi

 
Suoritustavat 

• akatemiavalmennukseen osallistuminen/itsenäinen valmentautuminen (4 op)
• henkilökohtainen keskustelu/yhteydenpito akatemiakoordinaattorin kanssa
• urheilu-uran huomioivan cv:n laatiminen
• arviointi-/palautekyselyyn vastaaminen tai muulla tavoin palautteen antaminen ja akatemian kehittämiseen osallistuminen (urheiluakatemia)
• vaihtoehtoisia suoritustapoja mm. rekrytointi- ja markkinointitilaisuuksiin osallistuminen sekä akatemian järjestämille, urheilu-uraa tukeville luennoille osallistuminen (neuvoteltava erikseen)

 
Toteutustavat  Etä- ja lähitapaamisia 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Opettajat 

Akatemian koordinaattorit, urheiluakatemian valmentajat

 
Edellytykset 

Edellyttää vähintään kansalliselle huipulle tähtäävää urheilu-uraa sekä urheiluakatemian jäsenyyttä

 
Ajankohta 

4.-6. lukuvuoden opiskelijat

 
Tarjontatieto 

Urheiluakatemiaan kuuluvat opiskelijat kaikista tiedekunnista

 
Kampus 

Joensuun kampus: Joensuun urheiluakatemia

Kuopion kampus: Kuopion seudun urheiluakatemia

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tukevat opinnot: 1130003 Työnhakuvalmennus (3 op) sekä tiedekuntakohtaiset opintojen suunnitteluun liittyvät opinnot ja hops-ohjaus. 

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa