Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1132002 Urheiluakatemiaopinnot II, 5 op 
Tunniste 1132002  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Urheiluakatemiaopinnot II  Lyhenne Urheiluakatemia 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Opintopalvelut 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija


• tuntee kahden uran tuoman kokonaiskuorman reunaehdot ja osaa ennakoida mahdollisia muutostarpeita
• osaa neuvotella mahdollisista korvaavista opintojen suoritustavoista sekä akatemian tukipalveluista
• osaa toteuttaa kahta uraa koskevia suunnitelmia sekä tarvittaessa tehdä rohkeitakin valintoja tavoitteena olevien tulosten parantamiseksi
• tunnistaa urheilu- ja opiskelu-uran mahdolliset synergian paikat (harjoittelut, opinnäytteet jne.)
• osaa arvioida akatemiatoiminnan hyödyllisyyttä omasta näkökulmastaan

 
Sisältö 

• kahden uran tekemiseen liittyvien suunnitelmien (HOPS/HOVS) päivittäminen
• akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
• oman urheilijana kehittymisen arviointi
• akatemiatoiminnan arviointi

 
Suoritustavat 

• akatemiavalmennukseen osallistuminen/itsenäinen valmentautuminen (4 op)
• henkilökohtainen keskustelu/yhteydenpito akatemiakoordinaattorin kanssa
• palautekeskustelu tai arviointi-/palautekyselyyn vastaaminen (urheiluakatemia)
• vaihtoehtoisia suoritustapoja mm. vertaisurheilijana toimiminen, kahden uran tekemiseen liittyvän blogin pitäminen, rekrytointi- ja markkinointitilaisuuksiin osallistuminen ja akatemian järjestämille, urheilu-uraa tukeville luennoille osallistuminen (neuvoteltava erikseen)

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Opettajat 

Akatemian koordinaattorit, urheiluakatemian valmentajat

 

 
Edellytykset 

Edellyttää kansalliselle/kansainväliselle huipulle tähtäävää urheilu-uraa sekä urheiluakatemian jäsenyyttä.

 

 
Ajankohta 

2.-5. lukuvuoden opiskelijat

 
Tarjontatieto 

Urheiluakatemiaan kuuluvat opiskelijat kaikista tiedekunnista

 
Kampus 

Joensuun kampus: Joensuun urheiluakatemia

Kuopion kampus: Kuopion seudun urheiluakatemia

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tukevat opinnot: 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio (3 op) tai 1130008 Urasuunnitteluryhmä (1 op) sekä tiedekuntakohtaiset opintojen suunnitteluun liittyvät opinnot ja hops-ohjaus.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa