Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1132001 Urheiluakatemiaopinnot I, 5 op 
Tunniste 1132001  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Urheiluakatemiaopinnot I  Lyhenne Urheiluakatemia 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Opintopalvelut 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija


• tuntee paikallisen akatemian palvelutarjonnan ja osaa tarvittaessa neuvotella erilaisista, paremmin itseä hyödyttävistä palvelun muodoista
• tunnistaa urheilun ja opiskelun yhdistämisen vaatimukset
• osaa asettaa realistia tavoitteita sekä urheilu- että opiskelu-ura huomioiden
• osaa laatia suunnitelmia kahden uran eteenpäin viemiseksi
• tunnistaa urheiluakatemiatoiminnan hyödyt omalle kehittymiselle

 
Sisältö 

• johdatus urheiluakatemiatoimintaan
• kahden uran yhdistämisen haasteet ja mahdollisuudet
• akatemian palvelut vs. henkilökohtaiset tarpeet
• akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
• oman urheilijana kehittymisen arviointi

 
Suoritustavat 

• akatemiavalmennukseen osallistuminen/itsenäinen valmentautuminen (4 op)
• starttikeskustelu (urheiluakatemia)
• henkilökohtaisen valmentautumissuunnitelman laatiminen ja opintosuunnitelmaan yhteensovittaminen
• palautekeskustelu tai arviointi-/palautekyselyyn vastaaminen (urheiluakatemia)
• vaihtoehtoisia suoritustapoja mm. oman tiedekunnan akatemiayhteistyön kehittämiseen ja akatemian järjestämille, urheilu-uraa tukeville luennoille osallistuminen (neuvoteltava erikseen)

 
Toteutustavat  Etä- ja lähitapaamisia 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Opettajat 

Akatemian koordinaattorit, urheiluakatemian valmentajat

 
Edellytykset 

Edellyttää kansalliselle/kansainväliselle huipulle tähtäävää urheilu-uraa sekä urheiluakatemian jäsenyyttä.

 

 
Ajankohta 

1. ja 2. lukuvuoden opiskelijat

 
Tarjontatieto 

Urheiluakatemiaan kuuluvat opiskelijat kaikista tiedekunnista

 
Kampus 

Joensuun kampus: Joensuun urheiluakatemia

Kuopion kampus: Kuopion alueen urheiluakatemia

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa tukevat opinnot: Orientaatio yliopisto-opiskeluun (1 op) -opintojakso sekä mahdolliset tiedekuntakohtaiset opintojen suunnitteluun liittyvät opinnot sekä hops-ohjaus

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa