Study unit

Show courses/exams
5213212 Consumer Behaviour, 6 Cp 
Code 5213212  Validity 01.01.2014 -
Name Consumer Behaviour  Abbreviation Consumer Behavi 
Credits6 Cp  Date of expiry  
TypeIntermediate Studies Subject0324 Business Economics 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Business, Kuopio (K) 

Teachers
Name
Teuvo Kantanen 

Study unit's general literature:
Author Title Year Obligatory library
     Ekström, Karin M.   Consumer Behaviour. A Nordic Perspective    Obligatory library
     Additional information 2010
     Lisäksi  Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali    Obligatory library


Description
Learning outcomes 

Opiskelija osaa

kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa

määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat

tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa

arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta

ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia

 
Content 

Kulutuskulttuurit, arvot ja asenteet, päätöksenteko, kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, kokemuksellinen kuluttaminen, asiakaslähtöinen markkinointi.

 
Modes of study 

Perustutkinto- ja sivuaineopiskelijat:

Luennot 18 t (80 % läsnäolo), ennakkotehtävät 24 t, ryhmätyö 50 t, itsenäinen työskentely 66 t, tentti 4 t.

Verkkototeutus:

Itsenäinen työskentely 79 t, Moodleen kirjallisesti palautettavat tehtävät 79 t, verkkotentti 4 t.

 
Teaching methods 

Perustutkinto-opiskelijat: Luennot, ennakkotehtävät, ryhmätyö, tentti.

Verkkototeutus: Verkko-opinnot, välitehtävät, verkkotentti.

 
Study materials 

Solomon, M. R., Hogg, M. K., Askegaard, S. & Bamossy, G. 2019. Consumer behavior: A European perspective. 7th edition. Harlow: Pearson Education (saatavilla myös e-kirjana)

Artikkelit ja muu materiaali.

 
Evaluation criteria 

Perustutkinto- ja sivuaineopiskelijat: Tentti 50 %, ryhmätyöraportti 40 %, ryhmätyön esitys 10 %.

Verkkototeutus: Välitehtävät hyv/hyl, tentti 100%.

 
Prerequisites 

Markkinoinnin perusteet

 
Time 

Kauppatieteiden kandidaatin 2. vuosi

 
Offering data 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat. Kauppatieteiden sivuaineopiskelijat.

Avoimen yliopiston opiskelijat.

 
Key words 

Kuluttajakäyttäytyminen, kulutuskulttuurit, kuluttajan päätöksenteko.

 
Campus 

Joensuu

 
Further information 

Järjestetään lukuvuosina 2021-2022 ja 2022-2023.

Opetuksen kieli: suomi

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Registration not started Consumer Behaviour  Lecture and exercise course    12.01.22 -31.05.22

Future exams
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Registration not started Consumer Behaviour  Examination   
25.02.22fri 13.00-17.00
Registration not started Consumer Behaviour  Examination  Tommi Laukkanen 
25.02.22fri 13.00-17.00
Registration not started Consumer Behaviour  Examination   
25.03.22fri 13.00-17.00
Registration not started Consumer Behaviour  Examination  Tommi Laukkanen 
25.03.22fri 13.00-17.00
Registration not started Consumer Behaviour  Examination   
29.04.22fri 13.00-17.00
Registration not started Consumer Behaviour  Examination  Tommi Laukkanen 
29.04.22fri 13.00-17.00