Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5213212 Kuluttajakäyttäytyminen, 6 op 
Tunniste 5213212  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Kuluttajakäyttäytyminen  Lyhenne KUKÄ 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Kuopio (K) 

Opettajat
Nimi
Teuvo Kantanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ekström, Karin M.   Consumer Behaviour. A Nordic Perspective    Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 2010
     Lisäksi  Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali    Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa

kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa

määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat

tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa

arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta

ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia

 
Sisältö 

Kulutuskulttuurit, arvot ja asenteet, päätöksenteko, kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, kokemuksellinen kuluttaminen, asiakaslähtöinen markkinointi.

 
Suoritustavat 

Perustutkinto- ja sivuaineopiskelijat:

Luennot 18 t (80 % läsnäolo), ennakkotehtävät 24 t, ryhmätyö 50 t, itsenäinen työskentely 66 t, tentti 4 t.

Verkkototeutus:

Itsenäinen työskentely 79 t, Moodleen kirjallisesti palautettavat tehtävät 79 t, verkkotentti 4 t.

 
Toteutustavat 

Perustutkinto-opiskelijat: Luennot, ennakkotehtävät, ryhmätyö, tentti.

Verkkototeutus: Verkko-opinnot, välitehtävät, verkkotentti.

 
Oppimateriaalit 

Solomon, M. R., Hogg, M. K., Askegaard, S. & Bamossy, G. 2019. Consumer behavior: A European perspective. 7th edition. Harlow: Pearson Education (saatavilla myös e-kirjana)

Artikkelit ja muu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

Perustutkinto- ja sivuaineopiskelijat: Tentti 50 %, ryhmätyöraportti 40 %, ryhmätyön esitys 10 %.

Verkkototeutus: Välitehtävät hyv/hyl, tentti 100%.

 
Edellytykset 

Markkinoinnin perusteet

 
Ajankohta 

Kauppatieteiden kandidaatin 2. vuosi

 
Tarjontatieto 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat. Kauppatieteiden sivuaineopiskelijat.

Avoimen yliopiston opiskelijat.

 
Avainsanat 

Kuluttajakäyttäytyminen, kulutuskulttuurit, kuluttajan päätöksenteko.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Järjestetään lukuvuosina 2021-2022 ja 2022-2023.

Opetuksen kieli: suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt K: Kuluttajakäyttäytyminen  Luento- ja harjoituskurssi  Teuvo Kantanen 
11.01.21ma 10.00-12.00
14.01.21to 14.00-16.00
18.01.21ma 10.00-12.00
20.01.21ke 10.00-12.00
26.01.21ti 12.00-14.00
28.01.21to 16.00-18.00
22.02.21ma 12.00-15.00
24.02.21ke 09.00-12.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Kuluttajakäyttäytyminen  Luento- ja harjoituskurssi    12.01.22 -31.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K: Kuluttajakäyttäytyminen  Kuulustelu/välikoe  Teuvo Kantanen 
20.08.21pe -
Ilmoittaudu J: Kuluttajakäyttäytyminen  Verkkotentti  Teuvo Kantanen 
20.08.21pe -