Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621597 Paikkatietoinen koneäly, 5 op 
Tunniste 3621597  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Paikkatietoinen koneäly  Lyhenne LAMI 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelijat osaavat käyttää koneoppimisen menetelmiä yhdessä paikkatiedon kanssa esimerkiksi seuraavien ongelmien ratkaisemiseksi: Tieverkoston louhinta, kulkutavan automaattinen tunnistus, palvelujen ja tuttavien suosittelu ja paikkatiedon louhinta internetistä.

 
Sisältö 

Keskitymme koneälyn käyttöön paikkatietoisissa sovelluksissa. Tutkimusaiheet sisältävät (mutta eivät rajoitu) seuraaviin aiheisiin: hakukoneet, suositusjärjestelmät, web-louhinta, tapahtuman havaitseminen, työnnä/vedä -ilmoitukset, ryhmittely, sosiaaliset verkot, GPS-reitin analysointi, katuverkon muodostus.

 
Suoritustavat 

Jokainen opiskelija valitsee yhden teemaan sopivan tutkimusartikkelin ja pitää 45 minuutin esitelmän aiheestaan. Kirjoitetaan myös 2-4 sivun tiivistelmä. Suullinen kuulustelu.      

 
Toteutustavat 

Kurssi sisältää 24 tuntia luentoja, 12 tuntia vuorovaikutteista ohjausta ja esitelmän            

 
Oppimateriaalit 

Tutkimusartikkeleita.                                  

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty                      

 
Edellytykset 

Kurssi on tarkoitettu maisteri- ja tohtoriopiskelijoille. Sopii erityisesti maisteriopiskelijoille, jotka suunnittelevat aloittavansa Pro Gradu -työtä lähiaikoina, sekä aiheesta kiinnostuneille tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille. Kurssi jatkaa teknisesti suuntautunutta kurssia Paikkatietoisten mobiilisovellusten suunnittelu, keskittyen tämän alan tutkimusaiheisiin                         

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista WebOodissa (KUOPIO): Paikkatietoinen koneäly  Luento- ja harjoituskurssi  Radu Mariescu-Istodor  07.01.21 -05.03.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa