Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513135 Innovaatiojohtaminen, 4 op 
Tunniste 3513135  Voimassaolo 30.01.2013 -
Nimi Innovaatiojohtaminen  Lyhenne InnoMan 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ossi Turunen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää innovaatioiden merkitystä ja niiden toteuttamista sekä hänellä on alustavaa kokemusta innovaatioiden kehittämisprosessista, mukaan lukien innovaatioiden suunnittelu markkinoiden ja asiakkaan näkökulmasta.

 
Sisältö 

Taustaluennot, harjoituksia ja opiskelijaesityksiä innovaatioiden kehittämisestä. 

 
Suoritustavat 

Luennot (20 h), harjoitukset, ryhmätyöt ja niiden raportointi (60 h), itseopiskelu (28 h).

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Arvosteluperusteet 

Tentti 0-5 (0=hylätty, 5=erinomainen) ja jatkuva arviointi. 

 
Opettajat 

Puumateriaalitieteen professori Ossi Turunen ja kutsutut luennoitsijat.

 
Ajankohta 

Järjestetään joka vuosi, seuraavan kerran keväällä 2021.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Kurssi luennoidaan englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J, K: Innovaatiojohtaminen  Luento- ja harjoituskurssi  Ossi Turunen  11.01.21 -30.03.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
14.08.20pe 12.00-16.00
Ilmoittaudu Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
16.09.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
14.10.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
09.12.20ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
10.03.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
14.04.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
05.05.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Innovaatiojohtaminen  Yleinen tentti  Ossi Turunen 
04.06.21pe 12.00-16.00