Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513130 Orgaaninen- ja biomassakemia, 6 op 
Tunniste 3513130  Voimassaolo 30.01.2013 -
Nimi Orgaaninen- ja biomassakemia  Lyhenne BiomaChe 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Antti Haapala 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin ensimmäisen puolen käytyään opiskelija ymmärtää orgaanisen kemian perusteet puumateriaalitieteen lähtökohdista. Luennot ja laskuharjoitukset demostroivat materialikemian ja orgaanisen kemian perusperiaatteita. Jälkimmäinen kurssin puolikas esittelee havu- ja lehtipuiden päärakennekomponentit ja näiden kemiallisen rakenteen sekä pääkohdat siitä miten kyseisiä yhdisteitä voidaan jalostaa teollisissa prosesseissa.

 
Sisältö 

Orgaanisen- ja materiaalikemian perusteet; orgaanisten yhdisteiden rakenne, luokittelu ja terminologia, sidokset, molekyylimallit ja yleiset biomassan komponenttien reaktiot. Puun makro- ja mikroskooppinen rakenne. Puun rakenneyksiköiden – selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin – rakenne, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja jakautuma. Kurssilla käydään läpi puupohjaisen biomassan kemiallisia, termokemiallisia ja biokemiallisia konversiomenetelmiä sekä niiden sovelluksia kemikaalien, energian ja muiden tuotteiden valmistuksessa (sisältäen selluloosan johdannaiset).

 
Suoritustavat 

Luennot (50 h), seminaari ja harjoitukset (12 h), itseopiskelu (92 h), kuulustelut, teollisuusekskursio (6 h), arviointi ja palaute (2 h).

 
Toteutustavat 

Etäopetuksena muutoin, laboratorioharjoitus lähiopetuksena.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa ja jaetaan sähköisesti Moodlena kautta.

 
Arvosteluperusteet 

0–5 (0 = hylätty, 5 = erinomainen).

 
Opettajat 

Puumateriaalitieteen apulaisprofessori Antti Haapala, tuntiopettajat

 
Ajankohta 

Luennoidaan joka vuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020.

 
Tarjontatieto 

Kurssi on pakollinen MSc Wood Materials Science koulutusohjelman opiskelijoille.

 
Kampus 

Joensuu, videoyhteys Kuopioon.

 
Lisätietoja 

Kurssi luennoidaan englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Orgaaninen- ja biomassakemia  Yleinen tentti  Antti Haapala 
14.08.20pe 12.00-16.00
Ilmoittaudu Orgaaninen- ja biomassakemia  Yleinen tentti  Antti Haapala 
16.09.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Orgaaninen- ja biomassakemia  Yleinen tentti  Antti Haapala 
09.12.20ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Orgaaninen- ja biomassakemia  Yleinen tentti  Antti Haapala 
10.02.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Orgaaninen- ja biomassakemia  Yleinen tentti  Antti Haapala 
04.06.21pe 12.00-16.00