Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3316431 Tilastotieteen peruskurssi opettajille, 2 op 
Tunniste 3316431  Voimassaolo 01.05.2013 -
Nimi Tilastotieteen peruskurssi opettajille  Lyhenne Tilastotieteen 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0510 Matematiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Fysiikka ja matematiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Mikko Aspelund 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija koulumaailmassa tarvittavaan tilastomatematiikkaan ja tilastotieteeseen.

 
Sisältö 

Keskeisimpien tilastollisten tunnuslukujen laskeminen ja soveltaminen. Esimerkkejä tilastollisten menetelmien sekä satunnaismuuttujien soveltamisesta.

 
Suoritustavat 

 Joko kertauskuulustelu ja aktiivisuus laskuharjoituksissa tai loppukuulustelu.

 
Toteutustavat 

Luentoja 14 t, demonstraatioita 14 t.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Mikko Aspelund

 
Edellytykset 

Todennäköisyyslaskenta a.

 
Ajankohta 

Vuosittain periodissa 4.

 
Kampus 

Joensuun kampus

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut J: Tilastotieteen peruskurssi opettajille  Luento- ja harjoituskurssi  Mikko Aspelund  22.03.21 -21.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Tilastotieteen peruskurssi opettajille  Yleinen tentti  Mikko Aspelund 
28.08.20pe 12.00-16.00
Ilmoittaudu Tilastotieteen peruskurssi opettajille  Yleinen tentti  Mikko Aspelund 
16.10.20pe 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Tilastotieteen peruskurssi opettajille  Yleinen tentti  Mikko Aspelund 
06.11.20pe 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Tilastotieteen peruskurssi opettajille  Yleinen tentti  Mikko Aspelund 
22.01.21pe 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Tilastotieteen peruskurssi opettajille  Yleinen tentti  Mikko Aspelund 
04.06.21pe 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Tilastotieteen peruskurssi opettajille  Yleinen tentti  Mikko Aspelund 
27.08.21pe 12.00-16.00