Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621555 Väriopin harjoitustyö, 3-5 op 
Tunniste 3621555  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Väriopin harjoitustyö  Lyhenne CSL 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 
  • Opiskelijalla on kyky soveltaa aiemmissa kursseissa opittuja käsitteitä ja periaatteita väritieteen laboratoriotyössä
  • Opiskelijalla on kyky itse oppia sekä ehdottaa/löytää ratkaisuja käytännön väritieteen ongelmien ratkaisemiseksi.
 
Sisältö 

Kokeellinen laboratoriotyö yksin tai ryhmässä tehtynä ja sen raportointi. Aihe vaihtuu vuosittain.

 
Suoritustavat 

Ohjatut laboratoriotyöskentelyt ovat pakollisia. Kirjallinen raportti ja sen esitys.

 
Toteutustavat 

Aloitusluento 2h, ohjatut laboratoriotyöskentelyt

 
Oppimateriaalit 

Tieteelliset artikkelit aiheeseen liittyen

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Edellytykset 

Värioppi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa