Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145012 Business for PhD Students, 2 op 
Tunniste 1145012  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Business for PhD Students  Lyhenne Business for Ph 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelija tuntee yrityksen perustamisen vaiheet, erilaiset liiketoimintamallit, tuotekehityksen prosessin ja siihen liittyvät luovuusmenetelmät sekä ymmärtää verkostojen merkityksen liiketoiminnassa. Jatko-opiskelija osaa verrata ja soveltaa kurssilla hankkimiaan tietoja omaan väitöskirjatyöhönsä sekä laatia liiketoimintasuunnitelman ja markkinoida sitä (pitching).
 
Sisältö 
Opintojakson teoriaosa sisältää viisi aihepiiriä: 1) yrittäjyyden prosessi, 2) luovuus, 3) liiketoimintamallit, 4) tuotekehitys, 5) myyntipuhe (pitch). Lisäksi opintojakso sisältää yritysesittelyjä sekä ryhmässä toteutettavan harjoitustyön, jossa tehdään liiketoimintasuunnitelma ja sen esittely (pitch).
 
Suoritustavat 

Verkkomateriaalin itsenäinen opiskelu, osallistuminen kontaktiopetukseen sekä ryhmässä tehtävä harjoitustyö ja sen esittäminen.

 

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi, joka sisältää pakollisen verkossa järjestettävän pithaus-tapahtuman (4 h).

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Opettajat 

Merja Lyytikäinen

 

 
Edellytykset 

Opintojakso on suunnattu tohtoriopiskelijoille.

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Yhteyshenkilö: Merja Lyytikäinen

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Business for PhD Students  Verkkokurssi  Merja Lyytikäinen 
17.05.22 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa