Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
5311921 J: Kriminologian menetelmät, 5 op 
Tunniste 5311921  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi J: Kriminologian menetelmät  Lyhenne J: Kriminologia 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mia Kilpeläinen 
Tarja Koskela 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on oppia tuntemaan keskeiset kriminologian menetelmät ja tutustuttaa opiskelija kriminologisiin tutkimuksiin. Kurssit suoritettuaan opiskelijalla on valmius tehdä itsenäisesti tutkimusta kriminologian menetelmin.  Osaamistavoitteiden saavuttamista edistää suuresti opintojakson Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen ja Empiirisen oikeustutkimuksen seminaarin suorittaminen. Suositeltavaa on suorittaa myös joko tilastollisen tutkimuksen tai laadullisen tutkimuksen perusteet tiedekunnan tarjoamasta menetelmäopetustarjonnasta.

 
Sisältö 

Keskeiset kriminologian tutkimusmenetelmät.

 
Suoritustavat 

Orientaatioluennot (12 tuntia) ja seminaarityöskentely (16 tuntia). Seminaarissa kukin osallistuja lukee yhden opettajan osoittaman tutkimuksen ja analysoi sen. Analyysi raportoidaan noin 10 sivun mittaisella kirjoituksella. Kukin opiskelija opponoi toista opiskelijaa.

 
Oppimateriaalit 

Annetaan seminaarin yhteydessä.

 
Opettajat 

Tarja Koskela ja Mia Kilpeläinen

 
Lisätietoja 

Opintojaksolle otetaan 25 opiskelijaa, ilmoittautuminen WebOodissa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Kriminologian menetelmät  Seminaari  Mia Kilpeläinen,
Tarja Koskela 
22.10.19ti 12.00-16.00
23.10.19ke 12.00-16.00
24.10.19to 12.00-16.00
26.11.19ti 08.00-16.00
27.11.19ke 08.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa