Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3311022 Numeerisen laskennan alkeet, 4 op 
Tunniste 3311022  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Numeerisen laskennan alkeet  Lyhenne Numeerisen lask 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Fysiikka ja matematiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Hannu Laamanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot Matlab-ohjelmiston käytöstä fysiikan ja matematiikan numeeristen ongelmien ratkaisemisessa.

 
Sisältö 

Matriisilaskennan perusteet, alkeisfunktiot, interpolointi, funktion sovittaminen mittausaineistoon, graafiset kuvaajat, omien funktioiden muodostaminen, symbolinen laskenta, differentiaaliyhtälöt.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osanotto luennoille ja harjoituksiin ja harjoitustyön tekeminen.

 
Toteutustavat 

Luentoja 32 h, harjoitustyö. Opetus ATK-luokassa.

 
Oppimateriaalit 

luentomoniste

 
Arvosteluperusteet 

 hyväksytty / hylätty

 
Opettajat 

Hannu Laamanen

 
Edellytykset 

Suositeltavat taustatiedot: matriisilaskennan perusteet. 

 

 
Ajankohta 

1. - 3. opintovuosi

 
Tarjontatieto 

luennoidaan joka vuosi

 
Kampus 

Joensuun kampus

 
Lisätietoja 

Luennoidaan periodissa 4.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut J: Numeerisen laskennan alkeet  Luento- ja harjoituskurssi  Hannu Laamanen  22.03.21 -21.05.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa