Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi, 3-5 op 
Tunniste 3622230  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Tilastotieteen johdantokurssi  Lyhenne TJK 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa