Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145010 Research Supervision, 1 op 
Tunniste 1145010  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Research Supervision  Lyhenne Research Superv 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson käytyään tohtoriopiskelija
• tuntee akateemisen ohjauksen peruskäsitteet ja prosessit
• tunnistaa ohjaukseen ja ohjattavien toimijuuteen ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa erilaiset ohjausvuorovaikutuksen orientaatiot ja elementit, ja osaa soveltaa niitä eri tilanteissa
• tietää kuinka asiantuntijuuden, identiteetin ja pystyvyyden kehittymistä voidaan ohjauksellisin keinoin tukea, sekä
• osaa analysoida ja kehittää omaa toimintaansa ohjattavana ja ohjaajana

 
Suoritustavat 

Itsenäinen opintomateriaalien opiskelu, ryhmätentti verkossa ja ryhmäkeskustelu FinDocNet-Moodlessa.

Kurssin tehtävät voi suorittaa myös suomenkielellä.

 
Toteutustavat 

Opintojakso järjestetään kokonaan verkossa. Se alkaa esittelyluennolla, joka tallennetaan. Ryhmätentin ajankohdasta sovitaan yhteisesti opintojakson alettua.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty - hylätty

 
Opettajat 

Merja Lyytikäinen

 
Tarjontatieto 

Doctoral students

 
Lisätietoja 

Merja Lyytikäinen (merja.lyytikainen@uef.fi)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Research Supervision  Verkkokurssi  Merja Lyytikäinen 
03.11.21 14.00-15.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa