Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen, 2 op 
Tunniste 5215207  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Oman osaamisen tuotteistaminen  Lyhenne Oman osaamisen 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J) 

Opettajat
Nimi
Helen Reijonen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Pietiläinen, T., Keso, H., Hiukka, K. & Lehtimäki H  Tiedon kauppiaat Asiantuntija yrittäjänä  2007  Pakollinen Saatavuus
     Pyykkö, M  Minustako yrittäjä?     Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 2011
     Lisäksi  Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali    Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet

- osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä

- osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää

 
Sisältö 

- Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät

- Yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa

- Opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia

- Osaamisen tuotteistaminen

 
Suoritustavat 

Omatoiminen työskentely

Oppimistehtävät

 

Kokonaistuntimäärä 54 t

 
Toteutustavat 

Verkkototeutus

Tutustuminen oppimateriaaliin

Omatoiminen työskentely

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali

 
Arvosteluperusteet 

Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi, verkkototeutus myös kevätlukukaudella

 
Tarjontatieto 

Opetus on tarkoitettu kaikille yliopisto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Kurssi kuuluu Yrittäjyyden sivuaineopintokokonaisuuteen.

 
Avainsanat 

Yrittäjyys, työelämävalmiudet, ominaisuudet, osaaminen, osaamisen tuotteistaminen

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli: suomi ja englanti

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Oman osaamisen tuotteistaminen, avoimen yliopiston opiskelijat  Verkkokurssi  Henna Kokkonen  01.09.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa