Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2124902 Finnish Literature, 5 op 
Tunniste 2124902  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Finnish Literature  Lyhenne 2124902 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0230 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Elina Arminen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Upon the completion of this course, the student

  • has general knowledge of the history of Finnish literature
  • has received an overview of the Finnish literary institution
  • has familiarized herself/himself with Finnish literature classics as well as contemporary translated Finnish literature.
 
Sisältö 

An overview of the history and classics of Finnish literature. In addition, the course focuses on presentday Finnish literature in translation.

 
Suoritustavat 

Book examination(s). Students can also write essays on the prescribed literature instead of the book examinations. The essay topics are to be discussed beforehand with the teacher. Examination dates: Philosophical Faculty of Humanities / Literature.

 
Oppimateriaalit 

Leena Kirstinä 2004: Finnish Literature. A Concise history.
Books from Finland (an English-language quarterly of books from and about Finland). One number from 2012 or 2013.
Kivi, Aleksis: Seven Brothers. (Seitsemän veljestä)
Leino, Eino: Whitsongs. (Helkavirsiä.)
Aho, Juhani: Juha.
Jansson, Tove: Comet in Moominland. (Kometjakten.)
Vartio, Marja-Liisa: The Parson´s Widow (Hänen olivat linnut.)
Ahti, Risto; Melleri, Arto; Stenberg, Eira: Three Finnish Poets.
Liksom, Rosa: Dark Paradise. (Tyhjän tien paratiisit).

 
Arvosteluperusteet 

Evaluation is based on the average of the book examinations or essays.

 
Opettajat 

Senior Lecturer Elina Arminen, Agora building, room 167.

 
Ajankohta 

Autumn - Spring.

 
Kampus 

Joensuu.

 
Lisätietoja 

Language of tuition: English.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa